Nowoczesne przewierty – dlaczego warto?

Nowoczesne przewierty - dlaczego warto?

Przewierty sterowane (zwane też poziomymi lub horyzontalnymi) to jedna z najnowocześniejszych technologii pozwalająca zabudować rury w niemal każdych warunkach gruntowych – bez względu na ewentualne przeszkody. Nie dziwi zatem fakt, iż coraz więcej firm realizujących usługi inżynieryjne w zakresie sieci gazowych, ciepłowniczych lub wodno – kanalizacyjnych posiada w swojej ofercie właśnie przewierty poziome. Czym jest przewiert horyzontalny i jakie są jego zalety? Oto kilka podstawowych informacji.

Przewierty horyzontalne – podstawowe informacje

Horyzontalne przewierty sterowane to bezwykopowe układanie sieci w gęsto zabudowanych terenach miejskich oraz pod różnego rodzaju przeszkodami w postaci dróg i chodników, rzek, torowisk lub rowów melioracyjnych.

Przewierty poziome nie wymagają wykopów – wywierca się otwór pomiędzy dwoma punktami i układa się w nim rury lub kable. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeszkód istnieje możliwość ich ominięcia poprzez zmianę głębokości lub kierunku wiercenia. Dzięki temu można wykonać wiele prac wiertniczych, które w innym przypadku byłyby utrudnione lub zupełnie niemożliwe. 

Przewierty poziome – podstawowe zalety

Przewierty sterowane ze względu na swoje podstawowe właściwości wyróżniają się wieloma zaletami. Wśród tych najważniejszych warto wymienić:

  • uniknięcie ograniczenia ruchu na drogach
  • brak niszczenia nawierzchni, a co za tym idzie – konieczności jej odbudowania
  • skrócenie czasu niezbędnego do ułożenia rur lub kabli
  • zmniejszenie ingerencji w środowisko naturalne (przewiert horyzontalny nie niszczy warstw gleby oraz systemów korzeniowych)

Dodatkowo – co także nie jest bez znaczenia – cena przewiertów sterowanych jest niższa od tych tradycyjnych, co pozwala w znaczący sposób obniżyć koszty całej inwestycji.

Przewierty sterowane to nowoczesna, ekonomiczna i przyjazna środowisku naturalnemu technologia, która coraz bardziej zyskuje na popularności. Dlatego też warto zapoznać się z ofertą firmy, która takie usługi oferuje.