Stabilizatory napięcia – do czego służą?

Stabilizatory napięcia - do czego służą?

Stabilizatory napięcia to urządzenia, które automatycznie stabilizują napięcie do nominalnie ustawionego poziomu. Ich sterowanie sprawdza napięcie wejściowe w układzie, a następnie steruje nim tak, aby z jak największą dokładnością zbliżyło się do napięcia nominalnego. Już osiągniecie poziomu 1-2% dokładności i histerezy, sprawia, że układ stabilizacji nie ulegnie przeregulowaniu. Stabilizator napięcia działa na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego. Dzięki temu chroni wszystkie części elektroniki w układzie, niezależnie od jego obciążeń.

Dlaczego trzeba stosować stabilizatory napięcia?

Napięcie obowiązujące w Polsce to 230VAC, jednak praktyka wskazuje, że bywa ono niestabilne. Ma to negatywny wpływ na pracę podpiętych do niego urządzeń, które mogą się wyłączać albo pracować z przerwami. Przyczynia się to do ich częstszych awarii oraz skraca okres ich użytkowania. Dla uniknięcia takich sytuacji stosuje się stabilizator napięcia 230 V.

Stabilizatory napięcia znajdują powszechne zastosowanie w zakładach przemysłowych i produkcyjnych. Tam ciągłość i stabilność pracy maszyn i urządzeń ma szczególne znaczenie. Jej przerwanie może doprowadzić do awarii i przestojów w produkcji, a to konkretne straty finansowe dla przedsiębiorstw. Stabilizator prądu pomaga uniknąć takich sytuacji.

Stabilizatory są dostępne na rynku w różnych rodzajach, w zależności od przewidywanych obciążeń, zakresów spadków napięć czy szybkości. Dzięki temu łatwo jest wybrać odpowiedni do swoich potrzeb model.