Jakie są zalety przewiertów?

Jakie są zalety przewiertów?

Przewierty horyzontalne (znane też jako przewierty sterowane lub poziome) to bardzo popularna metoda, która nie wymaga tradycyjnego wykopu, a jednocześnie pozwala na uniknięcie wielu przeszkód w postaci rzek, rowów bądź ulic. Sama technologia jest stosunkowo prosta i odbywa się w trzech etapach – wiercenie pilotażowe, poszerzanie otworu oraz wciąganie rury do utworzonego otworu. A dodatkowo charakteryzuje się wieloma zaletami, o których warto wspomnieć.

Po pierwsze – ekologia

Przewiert horyzontalny charakteryzuje się tym, iż jest przyjazny środowisku naturalnemu, co we współczesnym świecie ma ogromne znaczenie. Ekologia takiego przewiertu wynika z tego, iż nie niszczy on zarówno systemów korzeniowych, jak i warstw gleby, co pozwala na zachowanie niemal pierwotnego stanu przyrody na danym terenie.

Po drugie – oszczędność

Druga zaleta, jaką charakteryzują się przewierty poziome to oszczędność – i to w dwóch wymiarach. Po pierwsze przewierty tego rodzaju pozwalają zaoszczędzić sporo czasu, gdyż wszelkie prace idą szybciej, sprawniej i z mniejszymi uszkodzeniami (które w kolejnych etapach trzeba naprawiać i reperować). Ale to nie wszystko, czym charakteryzują się przewierty sterowane. Koszt takich prac jest znacznie niższy niż tradycyjnych wykopów, a dodatkowo wiele firm oferuje możliwość jej negocjacji.

Do innych zalet przewiertów sterowanych należy zaliczyć uniknięcie zajmowania dróg i poboczy oraz uniknięcie ograniczenia ruchu na danym terenie (co także często wiąże się z dodatkowymi kosztami). To wszystko sprawia, iż ta metoda jest coraz częściej wykorzystywana podczas budowy różnorodnych sieci, a sporo firm świadczących usługi inżynieryjne posiada ją w swojej ofercie.