Czym są stabilizatory napięcia?

Czym są stabilizatory napięcia?

Stabilizatory napięcia to urządzenia, które stabilizują napięcie wejściowe o szerszym od dopuszczalnego w Polsce zakresie do określonego poziomu. Obowiązujące u nas napięcie to 230 VAC, ale w praktyce może ono bywać niestabilne, co skutkuje nagłym wyłączaniem się podpiętych do niego urządzeń lub ich nieprawidłową pracą. Wpływa to negatywnie na ich okres użytkowania, skracając go. Temu wszystkiemu zapobiega właśnie stabilizator napięcia.

Stabilizatory napięcia — działanie i zastosowanie

Stabilizator prądu automatycznie normuje napięcie do ustawionego nominalnego poziomu. Jego sterowanie sprawdza napięcie wyjściowe, a następnie steruje nim tak by z określoną dokładnością zbliżyć się do nominalnego napięcia. Osiągnięcie dokładności i histerezy na poziomie 1-2% gwarantuje, że nie przereguluje się układ stabilizacji. Warto podkreślić, że stabilizator napięcia 3 fazowy, to w istocie trzy jednofazowe stabilizatory, które każdą z faz stabilizują oddzielnie.

Stabilizator napięcia do 230V ma szerokie zastosowanie, do domu i przemysłu. Stabilność napięcia jest szczególnie ważna przy pracy maszyn w zakładach produkcyjnych. Każde przerwanie lub nieprawidłowe działanie może spowodować przestój, co grozi niewykonaniem planu i konkretnymi stratami dla producenta.

Stabilizatory napięcia dostępne są w wielu modelach, uwzględniających różne obciążenia, zakresy spadków napięć i szybkości niestabilności. Dzięki temu można dobrać odpowiednie do konkretnej aplikacji rozwiązanie.