Podstawowe etapy przewiertów

Podstawowe etapy przewiertów

Przewierty horyzontalne (zwane też sterowanymi lub poziomymi) to jedna z najbardziej nowoczesnych i praktycznych technologii układania rur lub kabli. Z jednej strony pozwala uniknąć tradycyjnego wykopu, a z drugiej – umożliwia omijanie różnorodnych przeszkód w postaci dróg, chodników, rowów melioracyjnych lub rzek.

Dzięki tym właściwościom przewierty poziome odznaczają się wieloma zaletami – od oszczędności czasu, poprzez brak zniszczeń i konieczności zajmowania dróg i pobocza aż po zredukowanie do minimum ingerencji w środowisko naturalne. A to jeszcze nie wszystkie zalety, jakimi charakteryzują się przewierty sterowane. Cena (znacznie niższa od tych tradycyjnych) to także ich atut. Co jeszcze należy o nich wiedzieć? Warunkiem wykonania takich przewiertów jest wykonanie pracy w trzech podstawowych etapach. 

Etap pierwszy – wiercenie pilotażowe

Wszystkie przewierty sterowane wymagają wiercenia pilotażowego. Na tym etapie pracy wykonuje się otwór wiertniczy po określonej trajektorii, która jest kontrolowana różnymi systemami nawigacyjnymi. Powstały w ten sposób urobek jest usuwany przy pomocy płuczki wiertniczej. 

Etap drugi – poszerzanie otworu

Przewiert horyzontalny to nie tylko wiercenie pilotażowe. To także poszerzanie otworu, które następuje w drugim etapie prac. Tutaj poszerza się otwór do takiej średnicy, która umożliwia instalację określonej rury bądź kabla.

Etap trzeci – wciąganie rury lub kabla

Ostatnim etapem przewiertu sterowanego jest wciąganie rury do utworzonego wcześniej otworu. Jest to dosyć skomplikowany etap, który powinien być wykonywany przez fachowców i z użyciem odpowiednich urządzeń i narzędzi. 

Przewierty sterowane to coraz popularniejsza technologia, która pozwala na szybsze, tańsze i bardziej ekologiczne układanie sieci w niemal każdych warunkach. Nie dziwi zatem fakt, iż coraz więcej firm świadczących usługi inżynieryjne oferuje właśnie tego typu przewierty.